Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 29 2012

272
widzisz Go i wiesz, że mógłby zastąpić Ci powietrze.
— demotywatory.pl
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viailoveyou iloveyou

August 28 2012

272
0409 389a
272
1263 f7ea
Reposted fromkatalama katalama viachangemylife changemylife
272
Zadziwiające, jak bardzo jedna osoba może odmienić twoje życie.
— z serii: nocą najlepiej mi się myśli.
Reposted fromfrisson frisson
272
0275 5619
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viaunsuitable unsuitable
272
272
2969 edad
Reposted fromretaliate retaliate viaRedPenny RedPenny
272
Jest przystojny, ale ma coś jeszcze - tego wydestylowanego diabła, który chowa mu się w oczach.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted frommizuka mizuka viaskonfundowane skonfundowane
272
9957 398a
każdego dnia
budzić, zasypiać i kochać się.
z tobą.
Reposted from169cm 169cm viaikropka ikropka
272
272
6151 ead0
Reposted fromnamelessberry namelessberry viasoupdoup soupdoup
272
1316 d6d6

 

Reposted fromchocosinner chocosinner viasoupdoup soupdoup

August 26 2012

272
jestem obrzydliwie szczęśliwa!
— 272

August 25 2012

3896 54bd 500

voiceofnature:

Converted attic space, by houzz.com

Reposted fromopenendedsky openendedsky viaCuukierek Cuukierek
272
272
7320 c4c0
Reposted frommancia mancia vianiemaproblemu niemaproblemu
272
272
2403 486c
Reposted fromDOBRADUPA DOBRADUPA viapastelina pastelina
272
3462 a16b
future wall of our future home
Reposted fromczeczen czeczen viaemememsy emememsy
272
5805 35b5
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl